T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  


Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Görev Dağılımı

 VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI Eylül 2013

                                                                                               PDF hali için lütfen üstteki linki tıklayınız!

 1. VALİ  YARDIMCISI

  ABİDİN ÜNSAL

 

 1. BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR

1-               Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İş ve İşlemleri

2-               T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

3-               Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İş ve İşlemleri

4-               Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı İş ve İşlemleri

5-               Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı İş ve İşlemleri

6-               T.C. Merkez Bankası İş ve İşlemleri

7-               Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

8-               Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İş ve    

İşlemleri

9-               Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

10-           Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

11-           Özel Bankaların İş ve İşlemleri

12-           Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İş ve İşlemleri

13-           Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İş ve İşlemleri    

14-           Kamu Görevlileri Etik Kurulu

15-           Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İş ve İşlemleri

16-           Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İş ve İşlemleri

17-           Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri   

18-           Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

19-           TRT Kurumu Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

20-           Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İş ve İşlemleri

 

 1. ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Cumhuriyet Başsavcılığı

2-          Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı

3-          Bölge İdare, İdare, Vergi Mahkemeleri Başkanlıkları İş ve İşlemleri

4-          Seçim Kurulu İş ve İşlemleri

 

 1. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          İl Jandarma Komutanlığı

2-          Safranbolu 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı

3-          Belediye Başkanlıkları İle İlişkiler

       4-          İl Emniyet Müdürlüğü

-          İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı

-          İl Trafik Komisyonu Başkanlığı

5-          İl Özel İdaresi

6-          İl Yazı İşleri Müdürlüğü

-          5018 Sayılı Kanun Uyarınca Valiliğimize Tahsis Edilen     Ödeneklerin  Harcama Yetkilisi Görevi

-          Hizmet içi Eğitim Çalışmaları

-          Etik Komisyonu Başkanlığı

-          Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanlığı

-          Bina Daire Müdürlüğü

7-          İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

-          BİMER Bürosu

8-          İl İdare Kurulu Müdürlüğü

-          İl Disiplin Kurulu Başkanlığı

-          309l Sayılı Kanun Uygulaması

9-          İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

10-      İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

11-      Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

-          İl Göç İdaresi Müdürlüğü

12-      Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

-          E-İçişleri Projesi Uygulamaları

-          Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılarına İlişkin İşlemler

13-      Yerel Yönetimler İle İlişkiler          

14-      Valilik Arşiv ve Dokümantasyon İş ve İşlemleri

15-      Protokol Hizmetleri

16-      Mer’i Mevzuatın Takibi ve Güncelleştirilmesi İş ve İşlemleri

17-      Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ile İş ve İşlemleri

18-      KÖYDES’in Koordinasyonu

 

 1. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Devlet Personel Başkanlığı İş ve İşlemleri

 

 1. MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-      Defterdarlık

2-      Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İş ve İşlemleri

3-      Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

4-      Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu İş ve İşlemleri

5-      Kamu İhale Kurumu İş ve İşlemleri

 

 1. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-                                   Askerlik Şubesi Başkanlığı ile İlişkiler

2-                                   M.K.E. Kurumu Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

 

 1. ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Ulaştırma Bölge Müdürlüğü İş ve İşlemleri

2-          Denizcilik Müsteşarlığı İş ve İşlemleri

3-          Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

4-          Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İş ve İşlemleri

5-          Türksat A.Ş. Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

6-          Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İş ve İşlemleri

-          Karayolları 153. Şube Şefliği

7-          TCDD İşletme Müdürlüğü

8-          TCDD Gar Müdürlüğü

9-          PTT Başmüdürlüğü

-          Türk Telekom A.Ş. ile İlişkiler 

 

H.  Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kurum ve kuruluşların İl Özel İdaresi ile olan iş ve işlemlerini Vali adına yürütmek ve koordine etmekle görevlidir. Vali tarafından verilen İl Özel İdaresine ait iş ve işlemleri yürütür.

 

 1. GÖREV DAĞILIMINDA YER ALMAYAN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

 

 1. VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLER

 

 1. İLÇELER

Merkez-Safranbolu


 --------------------------------------------------------------------------------

 1. VALİ YARDIMCISI

  ERKAN ÇAPAR 1. YÜKSEK MAHKEMELER

 

 1. BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR

1-           Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı İş ve İşlemleri

2-           İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

-          Yangın Güvenliği Hizmetleri   

-          Nöbetçi Memurluğu Hizmetleri

-          Kriz Merkezi

3-           Vakıflar Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

4-           Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği İş ve İşlemleri

5-           Hazine Müsteşarlığı İş ve İşlemleri

6-           Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İş ve İşlemleri

7-           Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İş ve İşlemleri

 

 1. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

-          AB Ofisi ve Proje Merkezi

2-          Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi İş ve İşlemleri

3-          Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü

 

 1. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

2-          Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

3-          Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı İş ve   İşlemleri

4-          Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

5-          Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İş ve İşlemleri

6-          Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü             

-          Toprak Koruma Kurulu Başkanlığı ile  Toprak Koruma Kur.

İş ve İşlemleri

 
 1. GÜMRÜK VE TİCARET BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Rekabet Kurumu Başkanlığı İş ve İşlemleri

2-          Karabük Ticaret İl Müdürlüğü

3-          Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü İş ve   

İşlemleri

1-          Karabük Gümrük Müdürlüğü

 

 1. KALKINMA BAKANLIĞI

1-          Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

2-          Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) İş ve İşlemleri

3-          Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) İş ve İşlemleri

-          Karabük Yatırım Destek Ofisi

 

 1. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-            İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2-            Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

3-            Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

4-            Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) İş ve İşlemleri

5-            Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı

-          Hizmet Birliği (KARTAB) İş ve İşlemleri

 

 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının İlimizdeki Birimleri ile İlişkileri

-          Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ile İlişkiler

-          Anadolu Üniversitesinin İlimizdeki Birimleri ile İlişkiler

2-          İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

İ.       ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          DSİ 234. Şube Müdürlüğü

2-          Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müd. İş ve İşlemleri

-          Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürlüğü

3-          Meteoroloji Müdürlüğü

4-          Karabük Orman İşletme Müdürlüğü

5-          Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü

6-          Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü

7-          Yenice Orman İşletme Müdürlüğü

 

 1. SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          İl Sağlık Müdürlüğü

2-          İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

-          İl Hıfzısıhha Kurulu

3-          Karabük Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

 

 1. Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kurum ve kuruluşların İl Özel İdaresi ile olan iş ve işlemlerini Vali adına yürütmek ve koordine etmekle görevlidir. Vali tarafından verilen İl Özel İdaresine ait iş ve işlemleri yürütür.

 

 1. GÖREV DAĞILIMINDA YER ALMAYAN DİĞER KURUM VE

 KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

 

 1. VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLER

 

 1. İLÇELER

Eskipazar-Ovacık


 -----------------------------------------------------------------------------------

 1. VALİ YARDIMCISI 

  TARKAN KESKİN


 

 1. BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Diyanet İşleri Başkanlığı

-                     İl Müftülüğü

2-          İnsan Hakları Başkanlığı İş ve İşlemleri

 

 1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAK.  BAĞLI  KURULUŞLAR

1-          Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri        

2-          Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

3-          Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri 

4-          Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

5-          Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

6-          Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

-          Karabük SYD Vakfı

7-          Tek Adımda Hizmet Bürosu

 

 1. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINA AİT İŞ VE İŞLEMLER

 

 1. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-           Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) İş ve İşlemleri

2-           Türk Patent Enstitüsü İş ve İşlemleri

3-           Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Gel. ve Des. İd. Bşk. İş ve İşlemleri

-          KOSGEB Karabük Hizmet Merkezi Müdürlüğü

4-           Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kur. Başk. İş ve İşlemleri

5-           Milli Prodüktivite Merkezi İş ve İşlemleri

6-           Türk Standartları Enstitüsü İş ve İşlemleri

7-           Türk Akreditasyon Kurumu İş ve İşlemleri

8-           Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

9-           Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

-          Tek Adımda Yatırım Bürosu

10-       Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

11-       Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

 
 

 1. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müd. İle İlişkiler

2-          Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

3-          Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

-          İl İstihdam Kurulu Başkanlığı İş ve İşlemleri

4-          Özel İş Yerleri ile İlişkiler

 

 1. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-          İller Bankası 18. Bölge Müdürlüğü İş ve İşlemleri

2-          Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

3-          Tapu Müdürlüğü

4-          Kadastro Müdürlüğü

5-          Karabük Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) İş ve İşlemleri

6-          Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı İş ve İşlemleri

 

 1. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-             Dışişleri Bakanlığı İle İlişkiler

-    Türkiye ve Diğer Türk Devletleri Arasındaki İlişkiler İle İlgili İş  ve  İşlemler

-    Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerle İlgili Koordinasyon  ve  Görevlerle İlgili İş ve İşlemler

 

 1. EKONOMİ BAKANLIĞI

1-          Merkez Teşkilatı ile İlişkiler

2-          Bölge Müdürlükleri İle İlişkiler

3-          Serbest Bölge Müdürlükleri İle İlişkiler

4-          İhracatçı Birlikleri İle İlişkiler

 

 1. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAK. BAĞLI KURULUŞLAR

1-          Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

2-          Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

3-          Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İş ve İşlemleri

4-          BOTAŞ Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

5-          Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

6-          Demir Çelik İşletmenleri ile ilgili İş ve İşlemleri

7-          TEİAŞ Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

8-          TPAO Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

9-          Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

10-      Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

11-      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı İş ve İşlemleri

12-      Karabük BEDAŞ İşletmesi ile ilişkiler

 

 1. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-                           Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

2-                           Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile İlişkiler

-          Karabük Yurt Müdürlüğü

-          Bahattin Gazi Yurt Müdürlüğü

-          Taşkent Yurt Müdürlüğü       

3-                           Futbol Federasyonu Başkanlığı İş ve İşlemleri

4-                           Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İş ve İşlemleri

-                     Kardemir Karabükspor Kulübü İş ve İşlemleri

 

 1.             İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

1-          İl Hukuk İşleri Müdürlüğü

2-          İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

-    Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü

3-           İl Dernekler Müdürlüğü

4-          Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

5-          5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların              

Karşılanması Hakkında Kanun Gereği Kurulan Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı

6-          İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı ile İnsan Hakları İş ve İşlemleri          

7-          Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları İş ve İşlemleri

 

 1. Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kurum ve kuruluşların İl Özel İdaresi ile olan iş ve işlemlerini Vali adına yürütmek ve koordine etmekle görevlidir. Vali tarafından verilen İl Özel İdaresine ait iş ve işlemleri yürütür.

 

 1. GÖREV DAĞILIMINDA YER ALMAYAN DİĞER KURUM VE

KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

 

 1. VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLER

 

 1. İLÇELER

Eflani-Yenice


---------------------------------------------------------------------------

GENEL HUSUSLAR

 

 1. Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının etkin, hızlı, verimli ve diğer kuramlarla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmasından, denetiminden, hizmetlerin zamanında planlanarak sonuçlandırılmasından, mesai saatlerine uyulmasından ve vatandaşlarımızın kamu kuramlarından beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasından sorumludurlar.

 

 1. Vali Yardımcılarından birisinin herhangi bir nedenle (izin, görev, rapor vs.) görevde bulunmadığı zamanlarda isminin karşısındaki Vali Yardımcısı ayrılanın görevini yürütür.

 

Vali Yardımcısı Abidin ÜNSAL'ın yerine Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR

Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR'ın yerine Vali Yardımcısı Abidin ÜNSAL

Vali Yardımcısı Tarkan KESKİN'in yerine Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR

Vali Yardımcısı
Abidin ÜNSAL

Vali Yardımcısı
Erkan ÇAPAR

Vali Yardımcısı
Tarkan KESKİN

 

 1. Vali Yardımcıları kendilerine bağlı ve ilgili kuramların il düzeyinde gerçekleştirecekleri anma günü, kutlama haftası, temel atma, açılış vb. etkinliklerin planlanması ve uygulamaya geçirilmesinden il müdürleri ve kurum amirleri ile birlikte Valilik Makamına karşı sorumludurlar. Programlar hazırlanma aşamasında taslak olarak Makama arz edilecek ve uygun görüş alındıktan sonra icra edilecektir.

 

 1. Vali Yardımcılarının Valilik Makamının katılamadığı kendilerine bağlı kurum ve kuruluşların etkinliklerinde Makamı temsil etmeleri esastır. Bu etkinliklerin öncesinde, katılacak Vali Yardımcısı Makama bilgi verecek ve etkinlik sonunda da program akışı ile ilgili bilgi sunacaklardır. Bu bağlamda, Makamın etkinlik ve programlara katılım düzeyindeki görevlendirme takdir hakkı saklıdır. 13/09/2013

 

 

 

                                                                               İzzettin KÜÇÜK
                                                                                       Vali


Kadınlar İçin Eğitim Projesi
 Yenice İlçesi  360 Sanal Tur
 Karabük Organize Sanayi
360 Sanal Tur


 KARABÜK VALİLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI
Karabük ve Demirçelik Sempozyumu Safranbolu Saat Kulesi Sempozyumu Safranboluda Zamanın Renkleri Karabük Safranbolu El Sanatları Karabük Safranbolu Folkloru Karabük Tarihi
Karabük ve Yöresi Ağızları Mübadele ve Safranbolu Türkiyenin İlk Ağır Sanayi Kenti Karabük Karabük Safranbolu Gezi Rehberi Karabük Safranbolu Yemekleri Arşiv Belgelerinde Karabük(İndirmek İçin Tıklayınız!)
Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın!

Jandarma Karabük Emniyet Müd. Yenilenebilir Enerji Gn. Müd. Enerji Verimliliği Portalı BAKKA Safranbolu Turizm 2013 Yatırım Programı