T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  


Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Görev Dağılımı

 VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI OCAK 2015

Word hali için üsteki linke tıklayınız.


Vali Yardımcıları Görev Dağılımı


Vali Yardımcısı
ABDULLAH ACAR

-YÖK ile ilgili İşler

  -Karabük Üniversitesi ile ilgili İşler

  -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

  ve İlgili Kuruluşlar

 -İl Özel İdaresi

  * KÖYDES Koordinasyonu

 -İl Yazı İşleri Müdürlüğü

  *Etik Komisyonu İş ve İşlemleri

  *5018 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsis   

    edilen Ödeneklerin Harcama Yetkilisi   

   Görevi

  *Hizmet-içi Eğitim Çalışmaları

 -İl İdare Kurulu Müdürlüğü

  *İl Disiplin Kurulu Başkanlığı

  *3091 sayılı Kanun Uygulaması

 -İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

 -Merkez İlçe Köy. Hiz. Götür. Birliği 

  Başkanlığı ile İş ve İşlemleri

-Milli Eğitim Bakanlığı ve İlgili

  Kuruluşlar

 -İl Sağlık Müdürlüğü

 -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

-Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  

 -MİT Müsteşarlığı

 -Milli Savunma Bakanlığı ve İlgili   

   Kuruluşlar

-Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı 

 ile İlişkiler

  -K.K.T.C. İle İlişkiler

 İLÇELER

  *Merkez

VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK.
Vali Yardımcısı
ERKAN ÇAPAR

-İl Jandarma Komutanlığı

-İl Emniyet Müdürlüğü

*İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı

 -M.G.K. Genel Sekreterliği

-Adalet Bakanlığı ve Adliye ile İlişkiler

  *Seçim Kurulları İle İlişkiler

 -İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

 -İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

  *AB Ofisi ve Proje Merkezi

-Valilik Arşiv Dokümantasyon İş ve  

   İşlemleri

 -İl Dernekler Müdürlüğü

  * Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Sivil  

     Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları İş ve  

      İşlemleri

 -İl Göç İdaresi Müdürlüğü

 -112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

 -Valilik Protokol İş ve İşlemleri

 -İl Afet Acil Durum Müdürlüğü

  *Yangın Güvenliği Hizmetleri

  *Nöbetçi Memurluğu Hizmetleri

  *Kiriz Merkezi Başkanlığı

  -Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği İş ve  

   İşlemleri

  -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

  -Gençlik Hizmetleri ve Spor

     Bakanlığına Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

   *Gençlik Hizmetleri ve Spor İl

      Müdürlüğü

  -Kültür Turizm bakanlığı ve İlgili

    Kuruluşlar

   *Kamu Hastaneler Birliği Genel  

      Sekreterliği

  -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım   

    Ajansı iş ve İşlemleri

    -YURT-KUR ile İlgili İşler

  İLÇELER

  *Eflani-Safranbolu

VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK.
Vali Yardımcısı
TARKAN KESKİN

*İl Trafik Komisyonu Başkanlığı

-İl Müftülüğü

-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

-Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

-Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

-Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

  *İnsan Hakları Başkanlığı İş ve İşlemleri

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına

 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı ve  

   İlgili Kuruluşlar

*Karabük Çevre Hiz. Bir. Başkanlığı ile İş

  ve İşlemleri (KARÇEV)

*Mahalli Çevre Kur. Başkanlığı ile İş ve

    İşlemleri

-Dışişleri Bakanlığına Bağlı ve İlgili   

 Kuruluşlar

-Ekonomi Bakanlığına Bağlı ve İlgili  

 Kuruluşlar

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

-Maliye Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

-TRT Genel Müdürlüğü ve RTÜK 

 Başkanlığı

-Türkiye Cumh. ve Topl. İle Kardeş 

 Toplum İlişkileri ve Koordinasyonun 

 Sağlanması

-Yurtdışına Yapılan İnsani Yardımların  

 Koordinasyonu

-Kamu Toplu İş Sözleşmeleri  

 Koordinasyonu Yurtdışı Müteahhitlik,   

 Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri

 Koordinasyonu

-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İş ve 

   İşlemleri

-Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan Görev  

 Dağılımında Doğrudan Yer Verilmeyen  

 Kurum ve Kuruluşlar

-Resmi ve Özel Bankalar

İLÇELER

*Eskipazar

VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAKVali Yardımcısı
YUNUS KALAYCI

-Safranbolu 125. Jan. Er Eğt. Alay

   Komutanlığı

-Polis Meslek Eğitim Merkezi 

  Müdürlüğü   ile İlişkiler

 -Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu  

  Başkanlığı İş ve İşlemleri

 -Hazine Müsteşarlığı İş ve İşlemleri

 -Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

-Vakıflar Genel Müdürlüğü İş ve 

  İşlemleri

 -Parlamento ile İlgili İlişkiler

-İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  *BİMER Bürosu

-Anadolu Ajansı T.A.Ş Gen Müd. İş ve  

  İşlemleri

-Avrupa Birliği Bakanlığı ve İlgili

   Kuruluşlar

-Batı Karadeniz Kalkınma Birliği  

  Başkanlığı ile iş ve İşlemleri (BAKAP)

   *Kültür ve Turizm Kor. Ve Gel. Böl. Alt.

    Hiz. Bir. Başkanlığı ile iş ve

    İşlemleri (KARTAB)

-Basın Yayın ve Enformasyon Genel  

  Müdürlüğü İş ve İşlemleri

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İlgili

  Kuruluşlar

 -Kalkınma Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

  *Halk Sağlığı Müdürlüğü

 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

   Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

  -Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İlgili 

  Kuruluşlar

 -Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme 

  Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

  İLÇELER

  *Ovacık

  *Yenice

VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK.
1.Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının hızlı, isabetli, verimli ve işbirliği içerisinde çalışmasından, denetiminden, hizmetlerin zamanında planlanarak sonuçlandırılmasından, mesai saatlerine uyulmasından ve vatandaşlarımızın haklı taleplerinin beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasından sorumludurlar.
2.Vali Yardımcılarından birisinin herhangi bir nedenle (izin, görev, rapor vs.) görevde bulunmadığı zamanlarda, yerine bakacak Vali Yardımcısı ayrıca belirlenecektir.
3.Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kurumların gerçekleştirecekleri anma günü, kutlama haftası, temel atma, açılış vb. faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasından il müdürleri ve kurum amirleri ile birlikte Valilik Makamına karşı sorumludurlar. Programlar hazırlanma aşamasında taslak olarak Makama arz edilecek ve onay alındıktan sonra icra edilecektir.
4.Vali Yardımcıları Valinin katılamadığı program ve faaliyetlerinde Makamı temsil ederler. Bu programların öncesinde, sonunda da Makama bilgi sunacaklardır. Makamın programlara katılımda görevlendirme takdir hakkı mahfuzdur. 14/01/2015


OLUR
14/01/2015

Orhan ALİMOĞLU
Vali

 Yenice İlçesi  360 Sanal Tur
 Karabük Organize Sanayi
360 Sanal Tur


 KARABÜK VALİLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI
Karabük ve Demirçelik Sempozyumu Safranbolu Saat Kulesi Sempozyumu Safranboluda Zamanın Renkleri Karabük Safranbolu El Sanatları Karabük Safranbolu Folkloru Karabük Tarihi
Karabük ve Yöresi Ağızları Mübadele ve Safranbolu Türkiyenin İlk Ağır Sanayi Kenti Karabük Karabük Safranbolu Gezi Rehberi Karabük Safranbolu Yemekleri Arşiv Belgelerinde Karabük(İndirmek İçin Tıklayınız!)
Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın!
 

Safranbolu Turizm Karabük İli Yatırım Programı