T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

  


Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Görev Dağılımı

 VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI Mart 2014 

Pdf hali için üsteki linke tıklayınız.


Vali Yardımcıları Görev Dağılımı

 

Vali Yardımcısı

ABİDİN ÜNSAL

 

-İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

  İl Özel İdaresi

  İl Yazı İşleri Müdürlüğü

             Etik Komisyonu İŞ ve İşlemleri

             5018 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsis edilen Ödeneklerin Harcama Yetkilisi Görevi

             Hizmet-içi Eğitim Çalışmaları

  İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

             BİMER Bürosu

  İl İdare Kurulu Müdürlüğü

             İl Disiplin Kurulu Başkanlığı

             3091 sayılı Kanun Uygulaması

 İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

 Valilik Arşiv Dokümantasyon İş ve  

   İşlemleri

Merkez İlçe köy. Hiz. Göt. Bir. Bşk. Ve KÖYDES

-Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlar

             Anadolu Ajansı T.A.Ş Gen Müd. İş ve İşlemleri

             Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

             Etik Kurulu Başkanlığı

             MİT  Müsteşarlığı

             Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İş ve İşlemleri

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

             M.G.K. Genel Sekreterliği

             TRT Genel Müdürlüğü ve RTÜK Başkanlığı          

             Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı

-İl Müftülüğü

-Adalet Bakanlığı ve Adliye ile İlişkiler

             Seçim Kurulları İle İlişkiler

-Milli Savunma Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

-Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

-Resmi ve Özel Bankalar

-Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

-Sağlık Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

-K.K.T.C. İle İlişkiler

-Vali Yardımcısı Abidin ÜNSAL görevde değil iken yerine Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR görevlidir.

İLÇELER

             Merkez

             Safranbolu

VALİ TARFINDAN VERİELN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK.

 

Vali Yardımcısı

ERKAN ÇAPAR

 

- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

  

   İl Jandarma Komutanlığı

   Safranbolu 125. Jan. Er Eğt. Alay Komutanlığı

   İl Emniyet Müdürlüğü

             İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı

             İl Trafik Komisyonu Başkanlığı

   Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

   İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

   İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

               AB Ofisi ve Proje Merkezi

  112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

 Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü

             Bina Daire Müdürlüğü

 -Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlar

             Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı İş ve İşlemleri

             Hazine Müsteşarlığı İş ve İşlemleri

 -İl Afet Acil Durum Müdürlüğü

             Yangın Güvenliği Hizmetleri

             Nöbetçi Memurluğu Hizmetleri

             Kiriz Merkezi Başkanlığı

 -Parlamento ile İlgili İlişkiler

 -Semeye Piyasası Kurulu Başkanlığı İş ve 

   İşlemleri

 -Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği İş ve  

   İşlemleri

                 -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş ve İşlemleri

 -YÖK ile ilgili İşler

Karabük Üniversitesi ile ilgili İşler

 -Avrupa Birliği Bakanlığı ve İlgili

  Kuruluşlar

 -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

   ve İlgili Kuruluşlar

 -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İlgili

   Kuruluşlar

 -Kalkınma Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

 -Kültür Turizm bakanlığı ve İlgili

 

  Kuruluşlar

             Batı Karadeniz kalkınma (BAKAP) İş ve İşlemleri

             Kültür ve turizm Kor. Ve Gel. Böl. Alt. Hiz. Bir. (KARTAB) iş ve İşlemleri

 -Maliye Bakanlığı ve İlgili Kuruluşlar

 -Milli Eğitim Bakanlığı ve İlgili kuruluşlar

 

 -Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR görevde değil iken yerine Vali Yardımcısı Abidin ÜNSAL görevlidir

 

  İLÇELER

             Eskipazar

             Ovacık

 

 VALİ TARFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK.

 

 

Vali Yardımcısı

TARKAN KESKİN

 

 -İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

 

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

İl Dernekler Müdürlüğü

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

 

 -Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

 

             İnsan Hakları Başkanlığı İş ve İşlemleri

 

 -5233 Sayılı Kanun ile İlgili İş ve İşlemler

Valilik Protokol İş ve İşlemleri

 -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına

 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

 -Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

             Karabük Çevre Hiz. Bir. (KARÇEV)

             Mahalli Çevre Kur. Bşk. İş ve İşlemleri

 -Dışişleri Bakanlığına Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

 -Ekonomi Bakanlığına Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

                 -Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına

 

Bağlı ve İlgili Kuruşlar

 -YURT-KUR ile İlgili İşler

 -Vakıflar Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

 -Türkiye Cumh. ve Topl. İle Kardeş Toplum İlişkileri ve Koordinasyonun Sağlanması

 -Yurtdışına Yapılan İnsani Yardımların Koordinasyonu

 -Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyonu Yurtdışı Müteahhitlik, Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri Koordinasyonu

 -Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan Görev Dağılımında Doğrudan Yer Verilmeyen Kurum ve Kuruluşlar

 -Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları İş ve İşlemleri

 

Vali Yardımcısı Tarkan KESKİN görevde değil iken yerine Vali Yardımcısı Erkan ÇAPAR görevlidir

 

 -İLÇELER

             Eflani-Yenice

 

 -VALİ TARAFINDAN VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK

 

 

  1. Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının hızlı, isabetli, verimli ve işbirliği içerisinde çalışmasından, denetiminden, hizmetlerin zamanında planlanarak sonuçlandırılmasından, mesai saatlerine uyulmasından ve vatandaşlarımızın haklı taleplerinin beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasından sorumludurlar.
  2. Vali Yardımcılarından birisinin herhangi bir nedenle (izin, görev, rapor vs.) görevde bulunmadığı zamanlarda isminin karşısındaki Vali Yardımcısı ayrılanın görevini yürütür.
  3. Vali Yardımcıları kendilerine bağlı kurumların gerçekleştirecekleri anma günü, kutlama haftası, temel atma, açılış vb. faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasından il müdürleri ve kurum amirleri ile birlikte Valilik Makamına karşı sorumludurlar. Programlar hazırlanma aşamasında taslak olarak Makama arz edilecek ve onay alındıktan sonra icra edilecektir.
  4. Vali Yardımcıları Valinin katılamadığı program ve faaliyetlerinde Makamı temsil ederler. Bu programların öncesinde, sonunda da Makama bilgi sunacaklardır. Makamın ve programlara katılım da görevlendirme takdir hakkı mahfuzdur. 30/04/2014

 

 

 

OLUR

30/04/2014

 

Orhan ALİMOĞLU

Vali

 

                                                         
 Yenice İlçesi  360 Sanal Tur
 Karabük Organize Sanayi
360 Sanal Tur


 KARABÜK VALİLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI
Karabük ve Demirçelik Sempozyumu Safranbolu Saat Kulesi Sempozyumu Safranboluda Zamanın Renkleri Karabük Safranbolu El Sanatları Karabük Safranbolu Folkloru Karabük Tarihi
Karabük ve Yöresi Ağızları Mübadele ve Safranbolu Türkiyenin İlk Ağır Sanayi Kenti Karabük Karabük Safranbolu Gezi Rehberi Karabük Safranbolu Yemekleri Arşiv Belgelerinde Karabük(İndirmek İçin Tıklayınız!)
Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın! Afiş için tıklayın!
 

Safranbolu Turizm Karabük İli Yatırım Programı